Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de leveringsvoorwaarden van Schoenmode Kerkhof.

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten van Schoenmode Kerkhof, gevestigd te Anna Paulowna en  ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Alkmaar onder nummer 37039415

Onderstaande voorwaarden zijn geldig tenzij hierover uitsluitend schriftelijk een anders luidende overeenkomst is afgesloten. Door uw bestelling te plaatsen, verklaart u akkoord te gaan met deze leveringsvoorwaarden.

 Artikel 1. Algemeen

1.1. Op al onze artikelen zijn de leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing. 1.2. Op alle overeenkomsten en geschillen tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing. 1.3. De verkoop van een artikel komt tot stand na aanvaarding van de bestelling en de orderbevestiging via e-mail. Deze orderbevestiging is tevens de factuur. 1.4. Er kunnen geen rechten ontleend worden aan kleurafwijkingen op basis van verschillen die ontstaan door het gebruik van wat voor communicatiemiddelen dan ook.
  Artikel 2. Betaling 2.1. De genoemde prijzen staan vermeld in euro's, zijn inclusief BTW en exclusief verzendkosten. 2.2. Na bestelling van een artikel ontvangt de klant een orderbevestiging via e-mail. Deze orderbevestiging is tevens de factuur en bevat derhalve de totale kosten. 2.3. Na ontvangst van de factuur dient de betaling te geschieden binnen 7 dagen. Bij uitblijven van een betaling binnen deze termijn behoudt Schoenmode Kerkhof zich het recht de reservering ongedaan te maken. 2.4. Betaling geschiedt door vooruitbetaling op een door Schoenmode Kerkhof aan te geven bankrekeningnummer, onder rembours (tegen rembourskosten). 2.5. Na ontvangst van de betaling zal uw bestelling zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 2 dagen, verzonden worden. Schoenmode Kerkhof behoudt zich het recht voor van deze levertermijn af te wijken in geval van onvoorziene omstandigheden.
  Artikel 3. Verzendkosten 3.1. De genoemde prijzen zijn exclusief verzendkosten. 3.2. De verzendkosten bedragen 5,00 euro. Bij verzending onder rembours zal dit bedrag worden vermeerdert met 7,95 euro rembourskosten. 3.3. Het totaal te betalen bedrag inclusief verzendkosten zal duidelijk vermeldt staan op de factuur. 3.4. Leveringen buiten Nederland zullen verzonden worden tegen de totale kosten voor levering in het buitenland.
  Artikel 4. Annulering 4.1. Iedere bestelling kan worden geannuleerd, doch uitsluitend binnen een termijn van 7 dagen na datum van de bestelling. 4.2. Wordt de bestelling niet binnen 14 dagen geannuleerd, dan is de koper automatisch betalingsplichtig. Bij het niet in acht nemen van de annuleringstermijn van 14 dagen, is Schoenmode Kerkhof gerechtigd administratiekosten in rekening te brengen. 4.2. Schoenmode Kerkhof is gerechtigd een koper te weigeren of een order te beëindigen zonder opgaaf van specifieke redenen.
  Artikel 5. Levering 5.1. Alle artikelen zullen na ontvangst van betaling zo spoedig mogelijk( binnen 24 uur), maar uiterlijk binnen 7 dagen( wettelijk termijn) aangeboden worden aan Post-NL.  Verkoper is niet verantwoordelijk voor vertraging van de verzending die optreedt vanaf het moment dat de zending ter bestelling aangeboden is aan Post-NL. 5.2. Mocht een artikel een levertijd hebben langer dan 7 dagen of, om wat voor reden dan ook, niet leverbaar zijn, dan zal Schoenmode Kerkhof de koper hiervan per e-mail op de hoogte brengen. 5.3. Koper heeft het recht de overeenkomst te beëindigen in het geval dat de levertijd de termijn van 15 dagen overschrijdt of wanneer het artikel niet leverbaar is.
  Artikel 6. Retourneren 6.1. Na ontvangst van de artikelen heeft koper het recht de artikelen, mits ongebruikt en in originele verpakking, binnen 14 dagen te retourneren. Wij vergoeden de aankoopsom + verzendkosten, niet de retourkosten! 6.2. Mocht een artikel niet voldoen aan de verwachting van koper, dan is het mogelijk voor koper het artikel om te ruilen of kan koper het aankoopbedrag teruggestort krijgen. Kosten retourzending zijn voor de koper. Dit is wettelijk vastgelegd.  6.4 Schoenmode Kerkhof bepaalt of een retour gezonden artikel in gebruikte dan wel ongebruikte staat verkeerd en of terugname acceptabel is. Ook wat betreft de staat van de verpakking behoudt Schoenmode Kerkhof zich het recht voor het artikel niet te accepteren. 6.4 Koper is zelf verantwoordelijk voor de retourzending. 6.5 Schoenmode Kerkhof verleent geen garantie op applicaties (kraaltjes, pailletten e.d.), slijtage, ritsen, lak, afgeprijsde artikelen.
  Artikel 7. Aansprakelijkheid 7.1. Schoenmode Kerkhof is op geen enkele wijze aansprakelijk voor directe of indirecte schade, die na levering ontstaan is aan de koper, aan zaken van de koper, aan derden of aan zaken van derden. Na verzending kan koper geen aanspraak maken op verkoper wat betreft verloren of beschadigde artikelen.
  Artikel 8. Privacy 8.1. Aan Schoenmode Kerkhof verstrekte persoonsgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden door Schoenmode Kerkhof en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld. Mocht dit toch gebeuren, dan zal dat enkel en alleen zijn indien dit noodzakelijk is voor het verwerken van de betaling of voor het bezorgen van de zending. Creditcard/ bankgegevens van de klant zullen door Schoenmode Kerkhof in geen enkel bestand opgeslagen worden.
  Artikel 9. Copyright 9.1. Niets uit deze website mag gekopieerd, opgeslagen of verspreid worden.